Оксана Максимова

Національний університет «Одеська морська академія»
вул. Дідріхсона, 8, Одеса, 65052, Україна

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»