Шай Роман

Доцент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»