В. Г. Дозорський

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»