До відома авторів

Редколегія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» щороку оголошує набір статей.

До Вісника приймаються статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

З питань публікації статей звертатися

до асистента кафедри САПР Кривого Ростислава Зіновійовича (ІV учб. корпус, 324 ауд.)

або надіслати листа за адресою sapr@polynet.lviv.ua.

Перелік матеріалів, що подаються для публікації статті у Віснику:

 1. Файл з текстом статті на електронному носії (носій повертається).
 2. Роздрукований текст статті (2 екз.).
 3. Експертні висновки (2 екз.).
 4. Дві рецензії від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації).
 5. Для авторів
  • що працюють в НУ «Львівська політехніка»: Витяг з протоколу засідання кафедри.
  • що не працюють в НУ «Львівська політехніка»: Лист від організації на ім’я ректора Бобало Ю.Я. з проханням про включення статті у Вісник (на бланку організації).
 6. Відомості про автора (для кожного автора на окремому листку), в яких вказується:
  • Прізвище, ім’я, по батькові;
  • Рік народження;
  • Науковий ступінь, вчене звання;
  • Місце праці та посада;
  • Номери службового та домашнього телефонів;
  • Е-mail.