Номер 564, 2006

УДК 621.382

 

Теорія і методи проектування складних систем

Тимощук П.В.
Глобально стійка аналогова WTA нейронна схема обробки п сигналів

Матвійків О.М., Лобур М.В., Лебедєва О.О.
Методологія колективного проектування складних об'єктів і систем в розподілених САПР

Давидов М.В., Нікольський Ю.В.
Нейромережевий класифікатор елементів відео зображень реального часу

Іванців Р.-А.Д., Марікуца У.Б.
Побудова вбудованої системи аналізу складу довкілля

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Сенюк Н.І., Кісь Я.П., Каркульовський В.І.
Інтелектуальні туристичні системи управління та збереження інформації

Глухов B.C.
Особливості виконання операцій над матрицями у полях Галуа

Никифорчин Р.Б., Процько І.О.
Секціонування базової матриці дискретного гармонічного перетворення даних

Теслюк В.М.
Застосування мереж Петрі при проектуванні МЕМС на системному рівні

Сердюк П.В.
Конструктивно-параметричний синтез обмежувачів струму на основі тонкої надпровідної пластини

Методи та алгоритми проектування

Кравець П.О.
Ігрові методи оптимізації розподілених стохастичних систем

Березюк Б.М., Марікуца У.Б., Свірідова Т.В.
Розв'язання задачі багато параметричного контролю металевих виробів змінно-частотним методом вихрових струмів

Чура І.І., Каркульовський В.І., Керницький А.Б.
Методи знаходження перетинів відрізків для розв'язання задач розміщення в САПР розкрою

Грицишин Я.М., Ткаченко С.П.
Критерії вибору алгоритму для розв'язання задачі розкрою матеріалів

Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор Н.І.
Стандартний розподіл імовірностей для аналізу похибок технологічних процесів

Методи моделювання об'єктів проектування

Макар В.М.
Новий безсітковий метод моделювання нестаціонарних задач теплопровідності

Теслюк В.М., Загарюк Р.В.
Модель мікроакселерометра ємнісного типу для автоматизованого проектування

Андрійчук М.І.
Розрахунок і оптимізація характеристик розсіяння хвилевідної антенної решітки

Копитко М.Ф.
Розв'язування задач фільтрації рідини в шаруватих пористих середовищах

Климаш М.М., Дронюк І.М., Олексій М.І.
Моделювання та розрахунок оптимальних шляхів з'єднання у телекомунікаційних мережах

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович

Відповідальний секретар к.т.н., доцент Макар Володимир Мирославович

Члени редколегії

професор, д-р техн. наук Лобур М.В.

доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.

професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.

професор, д-р техн. наук Матвійків М.Д.

професор, д-р техн. наук Мельник А.О.

професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.

професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.

професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.

професор, д-р техн. наук Русин Б.П.

професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.

доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.

доцент, канд. техн. наук Макар В.М.

доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 44 засідання від 31.01.2006 р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.