Development of algorithm transformation matrices by their reduction

2015;
: ст. 48 – 52
Authors: 

Ivantsiv R.-A., Khanas Yu.

Department of Computer Aided Design Systems

Описано суть розробленого алгоритму, котрий полягає в перетворенні матричних масивів через зміну їх розмірності за допомогою поглинання другого роду. Під час роботи алгоритму початкова матриця буде змінена так – зміниться розмір матриці та її вміст. Алгоритм оснований на порівняно простих математичних діях, що, своєю чергою, залежать від виконання низки правил та зауважень, наявність, манера застосування та послідовність котрих не завжди збігається із загально прийнятими нормами математики чи арифметики. Також тут наведено своєрідну класифікацію матриць, кожна з котрих відповідає певному правилу чи теоремі.

  1. Ivantsiv R.-A. Research Methods And Actions For The Transformation Matrix Arrays / Ivantsiv R.-A., Khanas Yu. // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014 (10–11 жовтня 2014, Львів, Україна). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2014. – С. 166– 172. – Парал. тит. арк. англ.
  2. Ivantsiv R.-A. Analysis Of The Transformation Matrix Key-Based Cryptographic Algorithm DES / Ivantsiv R.-A., Khanas Yu // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014 (10–11 жовтня 2014, Львів, Україна). – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2014. – С. 175– 185. – Парал. тит. арк. англ.