Номер 859, 2016

УДК 621.382

Детальна інформація | PDF

 

Chyrun L., Chyrun L., Vysotska V.
Online newspaper content analysis based seo technologies

Danіck O., Shapran Y., Kyrychenko V.
Probabilistic model of the flow of failures of units of the automatic control of the ship power plants in the unstable conditions of observation

Hryhorenko Y., Marikutsa U., Matkovskа O.
Development of a mobile application for second language acquisition..

Karkulovskyi B., Karkulovskyy V., Kryvyy R., Korpyljov D., Panchak R.
Automated system for study course "designing methods"

Khanas Y., Ivantsiv R.
Finding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices.

Koman B., Yuzevych V.
Mathematical modeling of processes in the surface layers of solids for interfacial interactions

Marusenkova T., Yurchak I.
An algorithm checking the uniqueness of quadrics’ intersection point for vector quantities smart sensors

Mazur V.
Planning of routes on in-depth study of passenger flows.

Melnyk M., Kernyskyy A., Martynyak A.
Reverberation time study of an auditorium.

Pobereyko S., Sokolovskyy Ya.
Mathematical modeling and analysis of wood strength in the context of biaxial stress state

Shatnyi S., Tymoshchuk P.
Hardware implementation design in labview of fuzzy art based partially parallel clustering system

Śmietana K., Szermer M., Zabierowski W.
Web technologies in development of working time reporting system using asp.net.

Редакційна колегія

Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур

Заступник відповідального редактора д.т.н., професор Теслюк Василь Миколайович

Відповідальний секретар к.т.н., асистент Кривий Ростислав Зіновійович

Члени редколегії

д-р техн. наук, професор Мандзій Богдан Андрійович

д-р фіз.-мат. наук, професор Кособуцький Петро Сидорович

д-р техн. наук, професор Тимощук Павло Володимирович

д-р техн. наук, професор Теслюк Василь Миколайович

канд. техн. наук, доцент Матвійків Олег Михайлович

д-р техн. наук, професор Головко Володимир, Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, Мінськ, Білорусь

д-р техн. наук, професор Ланцов Володимир, Владимирівський національний університет, Владимир, Росія

д-р техн. наук, професор Коваль Януш, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Краків, Польща

д-р техн. наук, Тадеуш Камішіньскі, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Краків, Польща

д-р техн. наук, професор Войцех Батко, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Краків, Польща

д-р техн. наук, професор Євген Ящишин, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук. професор Анджей Якуб'як, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук, Роберт Залевскі, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук, професор Єжи Байковскі, Варшавська політехніка, Варшава, Польща

д-р техн. наук, Яцек Ґоленбьовскі, Політехніка Лодзька, Лодзь, Польща

д-р техн. наук, професор Анджей Напєральскі, Політехніка Лодзька, Лодзь, Польща

д-р техн. наук, професор Ян Джюбан, Вроцлавська політехніка, Вроцлав, Польща

д-р техн. наук, професор Іво В. Ранґелов, Технічний університет Ільменау, Ільменау, Німеччина.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 20 від 23.02.2016 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ 13038-1922Р від 20.07.2007р.)

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.