Для авторів

Статті за матеріалами конференції в результаті позитивного рецензування можуть бути опубліковані видавництвом  Springer (WoS and Scopus Databases)

1. Подання публікації

Автори подають англійською мовою, а також анотації з інформацією про авторів. Допускається не більше 4-х співавторів для однієї статті.

Обсяг статті -  6-8 сторінок, обсяг анотації – не більше 150/200 слів.

Наукова публікація повинна враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних (SciVerse Scopus, Web of Science та ін.) до наукових статей.

Подані статті проходять незалежне закрите рецензування.

Автори подають підготовлені відповідно до поданих нижче вимог, набрані у програмі Місrosoft Word 2003, 2007 повністю відформатовані (використовувати шаблон)

електронні версії статей – файли *.doc, файли *.docx, а файли *.docm – не приймаються, а також:

окремо файли рисунків у форматі JPEG з англомовними надписами на них і з розширенням не менше 300 dpi

заповнену анкету авторів (згідно форми, поданої нижче на сайті) 

та  ліцензійну заяву за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей (зразок можна завантажити разом з шаблоном статті).

Авторам необхідно надсилати електронні версії статей і супровідних документів на ел. пошту конференції  conference.ibid.nulp@gmail.com

 

2. Вимоги до оформлення статей

Виклад основного матеріалу статті повинен мати такі обов’язкові елементи (підрозділи):

 • вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень…);
 • мета;
 • методика;
 • результати;
 • наукова новизна
 • практична значущість;
 • висновки.

Підрозділи «Методика» і «Результати» можуть мати додатково конкретні назви і містити додаткові підрозділи з назвами відповідно до викладеного матеріалу.

Структура статті:

 • повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку (верхнім індексом) [якщо автори працюють у різних організаціях] та додатково для співавтора для листування – зірочка) – у другому і т.д. рядках;
 • відомості про (спів)авторів: (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента), організація – місце роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов’язково!). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка.
 • назва статті;
 • анотація (одним абзацом, обсягом не більше 150/200 слів) – має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість;
 • ключові слова (до 6-ти окремих слів та/або у складі декількох словосполучень);
 • основний текст статті розміщується як у шаблоні (рисунки і таблиці – див. шаблон);
 • посилання на літературні джерела подаються як у шаблоні.

Вимоги до списку посилань:

 • обсяг –  10-30 джерел;
 • не менше 3-х джерел латиницею з іноземних журналів з визначеним індексом цитування, тобто джерела, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних;
 • більша частина посилань (включаючи іноземні джерела) повинна бути після 2000 року;
 • допускається не більше 30% самопосилань на кожного зі співавторів (не більше 50% на всіх).

Перелік літературних джерел надається з підзаголовком СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  чи REFERENCES (якщо стаття англомовна).
Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

 

Для транслітерації прізвищ авторів рекомендовано користуватись системою автоматичної транслітерації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55  - на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia  і програмою транслітерації російського тексту в латиницю на сайті http://www.translit.ru/

 

3. Технічні вимоги до оформлення статей

Просимо використовувати наданий шаблон!

Подані статті проходять закрите редакційне і незалежне рецензування.

Статті, підготовані з відхиленням від наведених вимог форматування, а також ті, що отримали негативні оцінки чи зауваження при редакційному рецензуванні, без відповідних правок і доопрацювань до публікації в журналі не приймаються.

 

4. Приклади оформлення REFERENCES

Оформити References в стилі APA можна на сайті http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book/manual

СТАТТЯ в журналі, газетіодин автор

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

 Два автори

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research59(4), 286-295. doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286

 Більше ніж два автори

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

КНИГА

Без автора

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Один автор

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

 Два автори

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin

Група авторів

Australian Bureau of Statistics. (2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Retrieved fromhttp://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989... $File/13016_2000.pdf

1-7 авторів

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audendrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

8 і більше авторів

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. ... Komisar, R. (2008). A people`s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Організація як автор

Реасе Согрs. (2006). А life inspired. Washington,   DС: Аuthог.

Частина книги:

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. Іп Т. Моггіsоп (Еd.), Виrп this Ьоок (рр. 22-32). New York, NY: НагрегСоІІіns РиЬІіshers.

Багатотомні видання:

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Багатотомні видання (окремий том):

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-­60). Westport, CT: Greenwood.

 Книга під редакцією

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 

Дисертація

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681)

Матеріали конференцій:

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

 Доповіді, звіти:

U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price comparisons: Average manufacturer price to published prices (OIG publication No. OEI-05-05- 00240). Washington, DC: Author. Retrieved fromhttp://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf

Закони, статути, накази:

Law of Ukraine. On Land Protection. 962-IV  § section II article 6 (2003).

Патент:

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No. 6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Matіko, H. (1999). Patent of Ukraine 26933. Kyiv: State Patent Office of Ukraine

Електронні ресурси:

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri

Muses, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacred-texts.com

 

5. Цитування в тексті

Внутрішньотекстове посилання без цитати

один автор: (Beckman, 2011) 

два автори: (Alekhin & Shagrova, 2009) або (Alekhin and Shagrova, 2009)

3-5 авторів:    перший раз цитується: (Dobrynyn, Vendelshteyn & Kozhevnykov, 2004) або (Dobrynyn,               Vendelshteyn and Kozhevnykov, 2004)

               при повторному цитуванні: (Dobrynyn et al., 2004)  або   Dobrynyn et al. (2004)

6 авторів і більше: (Rusov et al.,2014)

на кілька робіт різних авторів одночасно: (Alekhin, 2004; Beckman, 2011)

Внутрішньотекстове посилання з цитатою всередині рядка

Wordsworth (2006) stated that romantic poetry was marked as a "spontaneous overflow of strong feelings" (p. 263).

Romantic poetry characterized by "spontaneous overflow of powerful feelings" (Wordsworth, 2006, p. 263).

 

6. АНКЕТНІ ДАНІ авторів статей (заповнює кожен автор):

П.І.Б.:

Науковий ступінь:

Вчені звання:

Посада:

Місце праці:

Алреса, пошт.індекс:

Телефон (моб.):

Ел. пошта: