Для авторів

Найкращі статті за матеріалами конференції в результаті спільного з видавцем позитивного рецензування можуть бути опубліковані видавництвом Springer (WoS and Scopus Databases).
Один автор може бути співавтором не більше ніж 2-х статей.

1. Подання публікації

Автори подають англійською мовою, а також анотації з інформацією про авторів. Допускається не більше 4-х співавторів для однієї статті.

Обсяг статті - 6-8 сторінок, обсяг анотації – не більше 150/250 слів.

Наукова публікація повинна враховувати вимоги міжнародних наукометричних баз даних (SciVerse Scopus, Web of Science та ін.) до наукових статей.

Подані статті проходять незалежне закрите рецензування.

Автори подають підготовлені відповідно до поданих нижче вимог, набрані у програмі Місrosoft Word 2003, 2007 повністю відформатовані (використовувати шаблон)

електронні версії статей – файли *.doc, файли *.docx, а файли *.docm – не приймаються, а також:

заповнену анкету авторів (згідно форми, поданої нижче на сайті)

та скан ліцензійної згоди за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей (зразок можна завантажити разом з шаблоном статті).

Авторам необхідно надсилати електронні версії статей і супровідних документів на ел. пошту конференції conference.ibid.nulp@gmail.com

2. Вимоги до оформлення статей

Виклад основного матеріалу статті повинен мати такі обов’язкові елементи (підрозділи):

вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень…);
мета;
методика;
результати;
наукова новизна
практична значущість;
висновки.
Підрозділи «Методика» і «Результати» можуть мати додатково конкретні назви і містити додаткові підрозділи з назвами відповідно до викладеного матеріалу.

Структура статті:

повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища, порядковий номер у списку (верхнім індексом) [якщо автори працюють у різних організаціях] та додатково для співавтора для листування – зірочка) – у другому і т.д. рядках;
відомості про (спів)авторів: (верхній індекс – арабська цифра та додатково зірочка для автора-кореспондента), організація – місце роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок. вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов’язково!). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка.
назва статті;
анотація (одним абзацом, обсягом не більше 150/200 слів) – має бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи з їх явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значимість;
ключові слова (до 6-ти окремих слів та/або у складі декількох словосполучень);
основний текст статті розміщується як у шаблоні (рисунки і таблиці – див. шаблон);
посилання на літературні джерела подаються як у шаблоні.
Вимоги до списку посилань:

обсяг – 10-30 джерел;
не менше 3-х джерел латиницею з іноземних журналів з визначеним індексом цитування, тобто джерела, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних;
більша частина посилань (включаючи іноземні джерела) повинна бути після 2000 року;
допускається не більше 30% самопосилань на кожного зі співавторів (не більше 50% на всіх).
Перелік літературних джерел надається з підзаголовком REFERENCES.
Присутність бібліографічного списку в статті є обов’язковою!

Для транслітерації прізвищ авторів рекомендовано користуватись системою автоматичної транслітерації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 - на сайті http://ukrlit.org/transliteratsiia і програмою транслітерації російського тексту в латиницю на сайті http://www.translit.ru/

3. Технічні вимоги до оформлення статей

Просимо використовувати наданий шаблон!

Подані статті проходять закрите редакційне і незалежне рецензування.

Статті, підготовані з відхиленням від наведених вимог форматування, а також ті, що отримали негативні оцінки чи зауваження при редакційному рецензуванні, без відповідних правок і доопрацювань до публікації в журналі не приймаються.

4. REFERENCES:
Просимо використовувати шаблон.

1. Author, F.: Article title. Journal 2(5), 99–110 (2016).
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016).
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999).
4. Author, F.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010).
5. LNCS Homepage, http://www.springer.com/lncs, last accessed 2016/11/21.

5. Цитування в тексті

Для цитат посилань ми віддаємо перевагу використанню квадратних дужок та послідовних чисел.
У п. 4 бібліографія містить зразок довідкового списку із записами статей журналу [1], частин монографій LNCS [2], книг [3], матеріалів без редакторів [4], а також URL-адресою [5].

6. АНКЕТНІ ДАНІ авторів статей (заповнює кожен автор):

П.І.Б.:

Науковий ступінь:

Вчені звання:

Посада:

Місце праці:

Алреса, пошт.індекс:

Телефон (моб.):

Ел. пошта:

AttachmentSize
papertemplate.doc181.5 KB