Тематика конференції

- Екологічні та енергозберігаючі технології в будівництві

- Відновлювані джерела енергії

- Теплогазопостачання та системи забезпечення мікроклімату

- Інноваційні матеріали та вироби

- Сучасні технології очищення та захист водних екосистем

- Створення сучасних архітектурних форм та будівельних конструкцій, їх оптимізація

- Енергоефективні огороджувальні конструкції

- Розумні та стійкі системи ТГВ / HVAC

- Інтеграція зеленої інфраструктури

- Будівлі з нульовим енергоспоживанням