Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Науковий журнал «Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія»

Виходить двічі на рік
Засновник і видавець: Національний університет «Львівська політехніка»
Мова видання: українська, англійська.​
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №24725-14665Р

Контактна адреса:

Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С.Бандери, 12, Львів, 79013, Україна
e-mail: jictee@lpnu.ua