Volume 1, Number 1, 2021

Рекомендувала Вчена рада 

Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол №  70 від 23.02.2021)

ISSN  2786-4553

© Lviv Polytechnic National University, 2021

Редактор Оксана Чернигевич
Комп’ютерне верстання Олени Катачиної
Художник-дизайнер Анна Христонько

© 2021 Національний університет «Львівська політехніка»

Опубліковано: 2021-11-21