До питання про геодезичне забезпечення кадастрових робіт

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто питання оцінки точності визначення площ на топогра¬фіческіх планах різних масштабів і за результатами безпосередніх вимірювань на місцевості. Показано, що вимоги сучасних нормативних документів до точності визначення координат межових знаків не можуть задовольнити вимоги до точності визначення площ. У статті дано відповідні рекомендації.

/. Иструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. - М.: Недра, 1985.

2. Інструкція з топографічної зйомки в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. — К.: ГУГК, 1998.

3. Керівний технічний матеріал з інвентаризації земель населених пунктів - (наземні методи). ГКНТА - 3.01.05 - 93. - К: ГУГК, 1993.

4. Маслов А.В., Юнусов А.Г., Горохов Г.Н. Геодезические работы при землеустройстве. - М.: Недра, 1976.

5. Тартачинський Р.М. Основи інженерної геодезії. - Львів, 1999.