«Геодезія, картографія і аерофотознімання»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 13268-2152 Р від 24.09.2007 р.)

Журнал з 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі INDEX COPERNICUS

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» внесено в Перелік фахових видань України (категорія "Б") за спеціальностями 193 (Геодезія та землеустрій), 103 (Науки про Землю)

Статті, опубліковані в збірнику «Геодезія, картографія і аерофотознімання», визнаються ДАК України для захисту кандидатських та докторських дисертацій як наукометричні.

Збірник на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Збірник на сайті видавництва «Львівської політехніки»

Періодичність видання

З 2013 року збірник виходить друком двічі на рік.

Вільний доступ до тексту статей

Історія заснування

Мета виданнявисвітлення актуальних проблем досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

Завдання:

  1. Публікація матеріалів фундаментальних та прикладних геодезичних, картографічних, фотограмметричних, геоінформаційних та комплексних наукових досліджень різного масштабу проблем
  2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для обговорення нових теорій, методів і результатів досліджень,
  3. Розширення наукового кругозору дослідників.
  4. Надання інформаційної підтримки широкому колу читачів у цій галузі