10-антрахінони

СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 4- ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ

За  даними  програми  PASS  Online  для  синтезованих  сполук  була  спрогнозована противірусна  активність стосовно picorna-, influenza  та rhinovirus, що вписується  у  сучасну стратегію  створення  протипухлинних  препаратів  на  основі  антрахінону  з  антивірусною дією,  та  антибактеріальним  ефектом.  Використано  кілька  способів  синтезу  похідних 9,10- антрахінону, які містять у своєму складі біогенні аміни у 4-положенні.

ТРИАЗЕНИ НА ОСНОВІ 4-ІМІДАЗОЛ ЗАМІЩЕНОГО АНТРАХІНОНУ ЯК ІМОВІРНІ ІНГІБІТОРИ БІЛКІВ

Стаття авторів Шупенюк В.І., Тарас Т.М., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Журахівська Л.Р. “Триазени на основі 4-імідазол заміщеного антрахінону як імовірні інгібітори білків” присвячена дослідженню структури триазенів на основі 4-імідазол заміщеного 9,10-антрахінону в залежності від розрахунку їх імовірного впливу на білки із застосуванням програми DIGEP-Pred. В статті автори висвітлюють проблеми, що виникають під час синтезу триазенових похідних на основі 1-aміно-4-(1H-iмідазол-1-іл)-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацен-2-сульфонової кислоти.

Підбір умов синтезу триазенів антрахінонового ряду

 The influence of amines and solvent on the N-nitrogen  coupling reaction the 9,10-anthraquinone-cation diazoniy  with and aliphatic amines was analyzed. The structure of received compounds is confirmed by 1Н NMR-spectroscopy data. 
Проаналізовано  вплив  аміну  та  середовища  на  реакцію N-азосполучення 9,10-антрахінон-діазоній  катіона  з  аліфатичними  амінами.  Структуру  одержаних  сполук підтверджено даними ЯМР 1Н-спектроскопії.