1

Ентальпії змішування лаурилметакрилату з деякими органічними розчинниками

Калориметричним методом визначені ентальпії змішування бінарних систем лаурилметакрилату з гексаном, бензеном, 1,2-дихлоретаном та оцтовою кислотою за температури 293 К та атмосферного тиску. Концентраційні залежності ентальпії змішування апроксимовані степеневими поліномами. Для системи оцтова кислота - лаурилметакрилат ентальпія змішування набуває додатних значень у всьому дослідженому діапазоні концентрацій, а для решти досліджених систем ентальпія додатна для концентрацій розчинника вищих за 25 % мол.