5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегід

Метод розрахунку зміни теплоємності при випаровуванні та сублімації органічних сполук

За результатами аналізу джерел літератури встановлено постійність зміни теплоємності за 298К при випаровуванні (±2 %) та сублімації (±8 %) органічних сполук різних класів. Одержані рівняння дають можливість проводити більш простий перерахунок ентальпій за рівнянням Кірхгофа у порівняні з існуючими методами, побудованими за принципом групових внесків. Для перевірки надійності запропонованого метода вперше визначені ентальпії випаровування та сублімації 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіда та проведені відповідні перерахунки на 298 К.