Adonis vernalis

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ФЕНОЛЬНОЇ ПРИРОДИ З ADONIS VERNALIS

Показано можливість застосування біотехнологічного методу для одержання біологічно активних сполук, заснованого на in vitro культивуванні калюсних культур. Одержано калюсну біомасу Adonis vernalis, отримано екстракти на її основі,  визначено вміст флавоноїдів, фенольних сполук, також досліджено їх антиоксидантну активність. Результати досліджень свідчать про те, що калюсна біомаса не поступається рослинній сировині за вмістом біологічно активних речовин та біологічною активністю.

ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ADONIS VERNALIS ТА AQUILEGIA NIGRICANS

Одержання біомаси рослин альтернативним біотехнологічним методом є економічно вигідно та перспективно, оскільки вона містить вторинні метаболіти, що і вихідна рослина, є екологічно чистою, отримується протягом цілого року, не зважаючи на пори року та погодні умови. Особливо важливо це для рідкісних та зникаючих рослин, які є цінною сировинною базою для фармації та медицини.

Культивування горицвіту весняного (adonis vernalis) в умовах in vitro

Наведено результати введення Adonis vernalis в культуру in vitro. Підібрано
оптимальні умови для проростання насіння, одержання калусу та індукції
калусоутворення. Підібрано спосіб стерилізації насіння з найкращим відсотком
ефективності стерилізації. Використано три варіанти живильних середовищ з різним
вмістом фітогормонів ІОК, НОК та кінетику для культивування горицвіту весняного, а
також підібрано найкраще за найвищим відсотком життєзданих експлантів. Article shows results of the introduction of Adonis vernalis to the in vitro culture. The