аеропорт

THE ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE MANAGEMENT IN UKRAINIAN AIRPORTS

The comparative analysis of the environmental policy and performance of Ukrainian airports was conducted using specially defined parameters. To improve the existing situation we have developed
recommendations on the list and content of environmental documents to be developed and implemented at Ukrainian airports, as well as possible regional environmental aspects of airports to be accounted in their policy.

Імітаційна геоінформаційна модель представлення наземної та повітряної обстановки району аеропорту

Запропоновано імітаційну геоінформаційна модель уявлення наземної та повітряної обстановки району аеропорту, яка дає можливість з потрібним ступенем деталізації уявити процеси руху повітряних суден та інших об'єктів, які переміщуються на території аеропорту шляхом одночасної трансформації їх символів і ділянок картографічного фону, представленого електронними аеронавігаційними картами спостережуваної ділянки простору в заданому масштабі.