афрони

Одержання афронів з нейонних поверхнево-активних речовин: оцінювання властивостей і фільтраційних втрат

З використанням нейонних ПАР при різному диференціальному тиску одержано афрони. Розподіл бульбашок за розміром проведено за допомогою оптичної мікроскопії з використанням програми FIJI-ImageJ2. Показано, що структура поверхнево-активних речовин впливають на властивості акронів (густину і в‘язкість), розподіл за розміром і кількість бульбашок. Визначення фільтраційних втрат проведено на основі стандартних специфікацій для бурових розчинів Petrobras/Бразилія. Показано, що структура нейоногенних ПАР має значний вплив на властивості рідин.