альдегід

Методологія дослідження гідрофосфонілювання альдегідних похідних з H6P2W18O62•14H2O як відновлювального каталізатора

Розроблено каталітичний процес гідрофосфонілювання альдегідів загальної формули H6P2W18O62•14H2O. Для отримання α-гідроксифосфонатів різні альдегіди піддавали взаємодії з діетилфосфітом у присутності 1 % гетерополікислоти як каталізатора. Синтезовані сполуки охарактеризовані за допомогою ІЧ-спектроскопії та методів 1Н ЯМР, 13С ЯМР і 31P ЯМР.

Дослідження екстракту жмиху винограду як екологічно безпечного леткого інгібітору корозії сталі

Екстракт жмиху винограду досліджено як новий екологічно безпечний леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Протикорозійні властивості оцінено масометричним та електрохімічними методами. Методом ІЧ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектрометрії досліджено компонентний складу ізопропанольного екстракту жмиху винограду. Досліджено морфологію захисної плівки. Для оцінки адсорбційної здатності головних компонентів рослинного екстракту проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекул.

Оцінка бінол-альдегіду як хірального дериватизуючого агенту для діамінів

Синтезовано і досліджено нову бінол-альдегідну сполуку 1 відносно п'яти діамінів. Використовуючи 1H ЯМР-спектроскопію (400 МГц), показано утворення стійких діастеріометричних імінних комплексів сполуки 1 і п'яти діамінів. Визначено нееквівалентність хімічного зсуву для імінів (до 0,058 ppm). Для визначення енантіочистоти діамінів побудовано лінійний калібрований графік.