альдольна конденсація

КІНЕТИКА РЕАКЦІЇ АЛЬДОЛЬНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА B–P–V–W–Ox/SiO2 КАТАЛІЗАТОРІ

Синтезовано  нові  каталізатори B–P–V–W–Ox/SiO2  газофазної  конденсації  оцтової кислоти  з  формальдегіду  в  акрилову  кислоту  на  промисловому  носії  сталого  хімічного складу (колоїдний  оксид  силіцію,  аеросил A-200).  Показано,  що  гідротермальна  обробка носія  дозволяє  підвищити  активність  та селективність  каталізатора в  реакціях  альдольної конденсації  оцтової кислоти з формальдегідом.

ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ B–P–W–V–Oх КАТАЛІЗАТОРА СИНТЕЗУ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ АЛЬДОЛЬНОЮ КОНДЕНСАЦІЄЮ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ

Зважаючи на низьку ефективність відомих каталізаторів альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом, актуальними є дослідження, спрямовані на створення нових або вдосконалення існуючих каталізаторів даного процесу. Створення активних та селективних каталізаторів конденсації сприятиме промисловому впровадженню виробництва АК, методом альдольної конденсації.

Дослідження процесу одержання акрилової кислоти за допомогою альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом у газовій фазі

The process of aldol condensation of acetic acid with formaldehyde in the presence of solid oxide catalysts in gas phase has been investigated. The optimum content of active components in the catalyst and the optimum content of promoter in the catalyst for the process of acrylic acid obtaining has been determined. Досліджено процес альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом у присутності твердих оксидних каталізаторах у газовій фазі.

Одержання акрилової кислоти на аеросильних каталізаторах

The process of acrylic acid obtaining by gas-phase condensation of acetic acid with formaldehyde over fumed silica based catalysts has been investigated. The effect of catalyst treatment method on its catalytic properties has been determined. The optimal catalyst for acrylic acid obtaining has been defined.

Кінетика реакції конденсації альдолом газофазної пропіонової кислоти з формальдегідом на каталізаторі B2O3-P2O5-WO3 / SiO2

Встановлено основні кінетичні закономірності реакції альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом у газовій фазі на B2O3-P2O5-WO3/SiO2 каталізаторі. Запропоновано кінетичні рівняння та розраховано кінетичні параметри. Створена кінетична модель, яка непогано описує реакцію конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом на запропонованому каталізаторі.