азополімери

Електрооптичі властивості в тонких плівках нових азобензольних полімерів

Синтезовано ряд азобензолвмісних мономерів та представлений синтез метакрильних полімерів з азобензольними хромофорами в бокових ланцюгах. досліджено фотохімічні та електрооптичні властивості синтезованих полімерів. будову мономерів і полімерів доведено методом пмр спектроскопії. реверсивна зміна поглинання в попередньо опромінених монохроматичним лінійно поляризованим світлом тонких плівках спостерігалася під впливом зовнішнього електричного поля.