баштова градирня

Вплив дроселювання та послідовності спрацьовування сопел на показник рівномірності розподілу води моделі баштової градирні

Проаналізовано фактори, які призводять до нерівномірності розподілу води в градирнях. До них належать недосконалість конструкції трубопроводів і сопел водорозподільного пристрою градирень. Попередні дослідження, виконані на моделі водорозподільного пристрою баштової градирні системи циркуляційного водопостачання Рівненської АЕС, виявили нерівномірність роздавання води на соплах. Моделюванням неодночасності спрацьовування сопел встановлено, що сопло, яке спрацьовує першим, має найбільшу витрату.

Варіанти підсилення оболонок залізобетонних градирень залежно від конструктивних особливостей та фактичного технічного стану

У статті наведені конструктивні рішення підсилення залізобетонних оболонок баштових градирень із застосуванням попередньо напружених та звичайних зовнішніх залізобетонних ребер або композитних матеріалів, які застосовані на реальних об’єктах України і Польщі.