бентонітова глина

INVESTIGATION OF THE METHOD OF CHEMICAL DESORPTION FOR EXTRACTION OF NIKEL IONS (II) FROM BENTONITE CLAYS

The problem of accumulation of spent sorbents is considered in the article; The main methods of desorption of pollutants and regeneration of sorbents are described; the effectiveness of the method of chemical desorption for extracting Nikel ions (II) from bentonite clays is investigated; the main ways of utilization of spent sorbents are considered

Активований палигорськіт та активована бентонітова глина як каталізатори процесу отримання коолігомерів із побічних продуктів етиленових виробництв

Досліджено отримання коолігомерів із фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива в присутності алюмосилікатних каталізаторів кислотного типу: активованого палигорськіту та активованої бентонітової глини. Вивчено залежність виходу та властивостей коолігомеру від умов процесу. Досліджено властивості каталізаторів. Проаналізовано зв'язок між властивостями каталізаторів та результатами, отриманими в їх присутності. Здійснено порівняльний аналіз каталізаторів