біополімер

Продукти біосинтезу метаболітів штаму pseudomonas sp. ps 17. 1. Одержання та термічні характеристики

Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3.

Біополімери для передпосівного оброблення насіння

Розглянуто фізико-хімічні властивості спеціально модифікованих форм природних біополімерів – карбоксиметилцелюлози та ксантанової смоли. Проведено дослідження ефективності та здатності до плівкоутворення водорозчинних композицій цих біополімерів, їх впливу на ріст і продуктивність сільськогосподарських культур. Досліджено залежності між зміною вмісту біополімерів, мінеральних добрив і мікроелементів у розчині та його в׳язкістю, а також залежність товщини утворених плівок від вмісту модифікованих біополімерів та мінеральних добрив.