бісфенол А

Вплив бісфеноло-формальдегідної смоли на фізико-механічні властивості дорожніх бітумів

Методом поліконденсації бісфенолу А з формальдегідом синтезовано бісфеноло-формальдегідну смолу. Проведено модифікування дорожніх бітумів цією смолою. За різного вмісту синтезованої смоли встановлено можливість її використання як модифікатора дорожнього нафтового бітуму. Встановлено, що введення в склад бітуму синтезованої бісфеноло-формальдегідної смоли значно підвищує його теплостійкість. Проведено ІЧ- спектроскопічний аналіз синтезованої смоли та модифікованих нею бітумів. Описано зміну складу та властивостей бітуму, модифікованого бісфеноло-формальдегідною смолою.

New Route for Polycarbonates

A new route for obtaining chemically pure and ecological polycarbonates has been developed. The process was carried out without any amines with dimethylosulfoxide (DMSO) as interfacial catalyst. It was established that DMSO was between 80–120 mol % to the quantities of applied monomers. Bisphenol A and bisphenol C [2,2-bis(p-hydroxyphenyl),-1,-1 dichloroethylene] were applied as bisphenolic monomers