бульбашки

ФЛОТАЦІЯ ЯК СТАДІЯ КАВІТАЦІЙНО-ФЛОТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ДИСПЕРСНИХ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ТА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Інтеграція фізичних та фізико-хімічних процесів є принципом, що нерозривно пов’язаний із розвитком сучасних технологій. Тенденції до об’єднання технологічних процесів характерні і для галузей водоочищення та водопідготовки. Комбінація процесів дає змогу значно підвищити ступінь очищення стічних вод, зменшити тривалість та енергоємність процесу очищення, витрати для підтримання оптимальних реагентного, температурного, гідродинамічного режимів тощо.

Дослідження кавітаційних процесів у генераторах різних типів методом сонохімічного аналізу

Проаналізовано межі застосування оптичних та звукохімічних методів визначення розмірів кавітаційних бульбашок та їх похідних. Досліджено вплив кавітаційних полів, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача та гідродинамічного струменевогокавітатора, на параметри акустичних сигналів, що їх характеризують. Залежність розмірів кавітаційних бульбашок у полях від типу генераторів та параметрів їх роботи зафіксовано з використанням методу сонохімічного аналізу, а її характер оцінено за формулою Міннерта.