CaH2

Фотокаталітична активність дефектного tio2-x для очищення води/розкладу барвника метилового оранжевого

Метою цього дослідження є вивчення фотокаталітичної активності наночастинок TiO2 в розкладі барвника метилового оранжевого (МО). Нанопорошок діоксиду титану TiO2 був синтезований звичайним золь-гель методом і кальцинований в атмосфері повітря за різних температур (350°C, 550°C і 850°C). Потім синтезовані наночастинки TiO2 піддавали твердофазній реакції з Кальцій гідридом (CaH2) за тих же температур в атмосфері аргону.