catalytic systems

ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОМОГЕННО-КАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ОКИСНЕННЯ АЛКІЛ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЄДНАННЯ БІНАРНИХ КАТАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ І УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБРОБЛЕННЯ

Досліджено вплив сумісного застосування каталітичних систем на основі
промислових каталізаторів окиснення та поверхнево-активних речовин різної природи
(йонно- та нейонногенних) і ультразвукового оброблення реакційної суміші на процес
рідиннофазного окиснення алкілароматичних сполук. Одержані результати дають змогу
стверджувати, що сумісне застосування каталітичних систем та ультразвукового
оброблення впливає на окиснення етилбензолу. Створені каталітичні системи не лише
збільшують продуктивність реакційного обладнання за цільовими продуктами, але й

Інтенсифікація каталітичного окиснення циклогексану

Розглянуто методи інтенсифікації процесу рідиннофазного окиснення циклогексану в присутності складних каталітичних систем, каталітичних розчинів та індивідуальних каталізаторів. Визначено кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем, до складу яких входить нафтенат кобальту та органічні модифікатори різної природи. Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю компонентів каталітичних розчинів у реакційному середовищі. Побудовано структурну формулу ймовірного проміжного каталітичного комплексу.

Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered. Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану. 

Вплив поверхнево-активних сполук на гомогенно-каталітичні процеси окиснення алкілароматичних вуглеводнів

Досліджено вплив поверхнево-активних речовин різної природи (йонно- та
нейонногенних) на процес рідиннофазного окиснення алкілароматичних сполук.
Одержані результати дають змогу стверджувати, що вплив застосування поверхнево-
активних сполук як каталітичних добавок повязаний не тільки і не стільки з їх
природою, скільки зі здатністю формувати активні каталітичні комплекси [добавка –
каталізатор – субстрат]. Створенні каталітичні системи не лише збільшують
продуктивність реакційного обладнання за цільовими продуктами, але й здатні