цеоліт А

Фосфорильовані цеоліт-A/хітозанові композити як протонообмінні мембранні паливні елементи

Виготовлено фосфорильовані цеоліт-А/хітозанові композити та показано можливість їх використання як альтернативного матеріалу для протонообмінних мембранних паливних елементів (ПОМПЕ). Таку можливість продемонстровано механічними властивостями, властивістю до набухання, протонною провідністю, метанольною проникністю та термічною стійкістю. Депротонуванням, демінералізацією та деацетилюванням одержано хітозан з відходів ракоподібних креветок. Проведено його модифікування з використанням цеоліту А в різних концентраціях.

Аспекти кристалізації цеоліту а в формованих каолінових гранула

The isothermal crystallization of zeolite A in calcined kaolin granules is researched. For providing maximum creation of zeolite phase the optimal conditions of thermal threatment and modification of initial aluminosilicate is determined. Досліджено ізотермічну кристалізацію цеоліту А в гранулах з термообробленого каоліну. Визначено оптимальні умови термоактивації та модифікування вихідного алюмосилікату для забезпечення максимального утворення цеолітової фази.