cerium salt

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ОЛІГОНУКЛЕОТИДВМІСНІ БЛОК- КОПОЛІМЕРИ ЯКМАРКЕРИ БАКТЕРІЙ ТА КЛІТИН НА ОСНОВІ ТЕЛЕХЕЛАТНОГО ОЛІГО (N-ВІНІЛПІРОЛІДОНУ) З КІНЦЕВИМИ ЕПОКСИДНИМ ТА ФТОРАЛКІЛЬНИМ ФРАГМЕНТАМИ

Безпеці харчових продуктів, що розглядається як глобальна та дорога проблема охорони здоров'я, часто загрожує попадання в них мікроорганізмів, які зменшують час їх зберігання та викликають гострі захворювання. Іншою важливою глобальною проблемою є корозія металевих та пластикових конструкцій, яка викликана різноманітними колоніями бактерій. Для подолання проблеми забруднення оточуючого середовища полімерними матеріалами перспективним є використання мікроорганізмів, які викликають біодеструкцію матеріалів.

Антимікробні природно-синтетичні кополімери на основі ксантанової камеді

Графт-кополімери на основі ксантанової камеді (КМК) та прищеплених
синтетичних ланцюгів різної природи синтезовано полімеризацією, ініційованою RedOx
системами сіль церію – КМК, сіль феруму – КМК. Досліджено кінетичні параметри
перебігу процесу полімеризації. Досліджено структурні, реологічні, плівкоутворювальні
властивості одержаних кополімерів, а також ефективність використання одержаних
кополімерів як носіїв антимікробних препаратів. Graft copolymers based on xanthan gum and synthetic graft chains of different nature