частотний привід

Дослідження структури головного регулятора мультикомпресорної установки для одержання стисненого повітря

Стиснене повітря є важливим енергоносієм для ряду виробництв. Вони приводять в рух різноманітні виконавчі механізми, які розвивають великі зусилля при значних переміщеннях і високій швидкодії. При цьому розміри цих механізмів відносно невеликі, конструкція проста і надійна, і вони можуть бути виконані для застосування в харчових і фармацевтичних технологіях. Системи для одержання стисненого повітря є одним з найбільших споживачів електричної енергії на таких підприємствах.

Вибір структурної схеми системи керування мультикомпресорною установкою для одержання стисненого повітря

Системи для одержання стисненого повітря є необхідною складовою більшості підприємств, і вони є одним з найбільших споживачів електричної енергії. Дослідження перехідних процесів роботи цих установок є необхідною передумовою при створенні нових більш ефективних алгоритмів роботи систем керування мультикомпресорними установками. Результати розробки та дослідження алгоритмів роботи систем керування мультикомпресорними установками розглядаються в цій статті.