частинка

Дослідження частинок оксиду йоду на поверхні розділу фаз повітря/вода у присутності поверхнево-активних речовин та гумінової кислоти

У присутності поверхнево-активних речовин (нонанової НК та стеаринової СК кислот) та гумінової кислоти (ГК) досліджено формування частинки оксиду йоду (ОЙЧ). Встановлено, що оксид йоду, який змішували з органічними сполуками (НК, СК, ГК), а потім опромінювали ксеноновою лампою, приводить до утворення ОЙЧ. Виділення утворених частинок визначалось за допомогою скануючого класифікатора рухомості частинок. Показано, що кількість часток суттєво зменшується в присутності НК, СК, ГК; така поведінка пояснюється утворенням йодоорганічних сполук.