числовий метод інтегрування

Комп’ютерна програма для розрахунку координат розташування та вагових коефіцієнтів акустичних каналів ультразвукових витратомірів

Стаття присвячена розробці комп’ютерної програми, яка дозволяє розрахувати координати розташування (x) та вагові коефіцієнти (w) акустичних каналів багатоканальних хордових ультразвукових витратомірів. Вхідними даними для розрахунку є три (та у одному випадку – чотири) параметри – кількість акустичних каналів (N) ультразвукового витратоміра, тип числового методу інтегрування, внутрішній діаметр трубопроводу та степінь (k) вагової функції поліному Якобі (якщо був обраний числового методу інтегрування Гауса-Якобі).