city morphology

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОБРАЗ МОРФОЛОГІЇ МІСТА У МІСТОБУДУВАННІ

Морфологія міста є одною із сфер наукової діяльності, яка здатна функціонувати у формі самостійного учення у різних галузях знань і відбивати найзагальніші закономірні зв'язки й відношення, які існують у реальній дійсності. У містобудуванні морфологію міста слід розглядати із чітко визначеним пізнавальним об’єктом – матеріальною структурою міста, предметом – зміст та категорії морфологічного та теоретико-методологічним інструментарієм. Якщо проблема об’єкта та предмету морфології міста є сформульованими, то розроблення теоретико-методологічну інструментарію потребує вирішення.

Landscape architecture objects in city morphology formation

The article describes the urban development of  Lviv in the historical context, the place and the role of garden art objects and landscape architecture in the development of which the famous City Gardener and the Inspector of  Urban Spaces Arnold Rӧhring was involved at the turn of the XIX - XXth centuries, namely Kilinskyj park(now Stryjskyj park), Hetmanski Valy , Zalizna Voda park etc.