descriptive logic

Система підтримки ситуаційної обізнаності у процесі тестування програмного забезпечення

Досліджено та розроблено прототип інформаційної системи, що базується на онтологічному моделюванні із використанням логічного виведення (дескриптивної логіки) у процесі тестування програмного забезпечення.

Розглянуто актуальну проблему використання ситуаційної обізнаності як ключового фактору при проектуванні системи підтримки прийняття рішення.

Підхід до автоматичної побудови функцій інтерпретації під час навчання онтологій

In the paper the approach to automated construction of interpretation functions (axioms) of concepts and relations of the domain ontology during its training are considered. The method of recognizing the semantics of natural language texts and its representation in the form of descriptive logic.