докінг

Синтез, характеристика, антимікробні дослідження та молекулярний докінг бензооксадіазольних похідних

Синтезовано серію нових 1,2,5-оксадіазольних сполук, отриманих з 4-хлор-7-нітро-бензо 1,2,5-оксадіазолу з використанням різних методик. Отримані похідні охарактеризовані, а їх структури підтверджені за допомогою Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-аналізу. Визначено антибактеріальну та протигрибкову активність всіх компонентів щодо чотирьох видів патогенних бактерій: S.aureus, S.epidermidis (як грамнегативні бактерії), E.coli, Klebsiella spp. (як грампозитивні бактерії) та грибка Candida albicans з використанням методу дифузії в агарі.

Синтез і теоретичні протипухлинні дослідження деяких нових моноаза-10н-фенотиазинових та 10н-феноксазинових гетероциклів

Синтезовано ряд нових 3-амінопохідних 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину та 3-хлор-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину та визначено їх протипухлинну активність. Синтезовані сполуки проаналізовані УФ-, 1H ЯМР-спектроскопією, спектроскопією Фур‘є та елементним аналізом. На основі фізико-хімічних властивостей за методом in silico виявлено, що проміжні продукти 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину і 3-хлор-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину, та їх карбоксиамідні похідні не порушують правила Ліпінського.