DSC

Reaction kinetics and macromolecule-metal chelate complex formation in metal containing semi-interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate

According to DSC and EPR data kinetics of formation of simultaneous semi-interpenetrating polymer networks based on crosslinked polyurethane and linear polymethylmethacrylate with 50:50 and 70:30 ratio obtained in the presence of 3d-metal chelates depends on type of metal. On the other hand system composition determines polyurethane or polymethylmethacrylate selection during formation of complexes with metal-diketonates.

Вплив швидкості охолодження в процесі кристалізації на топлення поліпропіленів різної хімічної будови

За допомогою диференційної скануючої калориметрії (ДСК) та оптичної мікроскопії досліджено топлення поліпропіленів різної хімічної будови (ізотактичний гомополіпропілен, блок- і статистичні кополімери на основі пропілену і поліпропілену, прищепленого малеїновим ангідридом). Встановлено, що топлення і кристалічна структура поліпропілену та його кополімерів залежать від швидкості кристалізації, хімічної природи комономерних одиниць та регулярності їх розташування в основному ланцюгу поліпропілену.