дугова піч

Система адаптивного нечіткого керування електричним режимом дугової сталеплавильної печі

Для електричного режиму (ЕР) дугових сталеплавильних печей (ДСП) характерні динамічні випадкові нестаціонарні пофазно несиметричні й пофазно взаємозв’язані зміни. Керування проходить в умовах неповної інформації про стан ЕР і технологічного процесу та зміни параметрів елементів силового кола та трифазної системи дуг. Досягти якісної стабілізації координат електричного режиму за вказаних його характеристик можливо на основі реалізації адаптивних нечітких моделей керування. У статті роз- роблено нечітку адаптивну модель для пофазно незалежного регулювання координат електричного режиму ДСП.

Представлення електричного режиму дугових сталепла¬вильних печей моделлю зміни станів і знаходження ймовірностей цих станів

Опрацьовано математичні основи синтезу потоку керуючих впливів, за якого оптимізується процес переве­дення електричного режиму дугової сталеплавильної печі взаданий стан в умовах відповідних поточним станам печі потоків збурень електричних режимів.

Optimal control of the electrical mode of an arc furnace on the basis of the three-dimensional vector of phase currents

In the paper, based on the Fokker--Planck--Kolmogorov equation and the statistical control theory, a mathematical model for the operative synthesis of optimal controlling influences for stabilization of the electric mode of an electric arc furnace in a two-contour structure with a high-speed electric circuit for regulating the arc currents is suggested.