диметилформамід

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ПОВЕРХНЮ КРЕМНІЮ З ДИМЕТИЛФОРМАМІДНИХ РОЗЧИНІВ (NH4)[Ag(CN)2]

У статті наведено результати досліджень електрохімічного осадження наночастинок срібла (AgNPs) на поверхню кремнію у диметилформамідних розчинах 0,025М, 0,05М, 0,1М (NH4)[Ag(CN)2]. Поєднання імпульсного режиму електролізу та середовища органічного апротонного розчинника (DMF) забезпечує формування сферичних AgNPs розміром 50-150 нм з рівномірним розподілом їх по поверхні кремнію. Показано, що головними факторами впливу на морфологію та розміри наночастинок срібла є значення катодного потенціалу, концентрація іонів [Ag(CN)2]- та тривалість електролізу.

Осадження паладію на магній у розчинах PdCl2 в DMF

Досліджено осадження паладію на поверхні обертового магнієвого диску та маґнієвого порошку цементацією у 0.01 М PdCl2 в диметилформаміді. Показано, що процес відновлення кількісно починається за 323–333 К без індукційного періоду. На поверхні маґнієвого диску формуються сфероподібні мікрочастинки паладію та їх агломерати, на поверхні маґнієвого порошку – частинки у формі шипів на пластівців товщиною 80–120 нм. Осаджені частинки паладію характеризуються значною адгезію до поверхні підкладки.