джерела забруднення

Оцінка впливу техногенно спровокованих гідродинамічних процесів на забруднення підземних вод території Калуського гірничопромислового району геофізичними методами

Метою досліджень є обґрунтування наукових засад комплексного підходу до вирішення еколого-геологічних проблем, що пов`язані з процесами засолення підземних вод на території Калуського гірничопромислового регіону, кількісної оцінки динаміки такого засолення та його зв’язку з річковою системою на основі отриманих даних геохімічних та геофізичних спостережень.

Tritium and its place in the overall radiation ukraine technogenesis

The problem of migration accumulation of tritium, as one of the radionuclides with low radiation doses, is of great value for Ukraine in our time. The current state analysis of the tritium migration accumulation in the components of eco – and biosystems taking into account its biological effect on living organisms is the aim of the study. The paper presents a general model of ecological system state changes under the influence of tritium migration flows.