eigenfrequency

Аналіз розподілених щілинних неоднорідностей в уземлюючому шарі мікрострічкової лінії пересилання

У роботі представлено метод аналізу розподілених щілинних неоднорідностей в уземлюючому шарі мікросмужкової лінії пересилання методом поперечного резонансу. Характеристики розсіювання симетричних та несиметричних щілинних резонаторів складної форми розраховано за методом Гальоркіна з урахуванням гармонік густини струму в мікросмужковій лінії та хвилевідних мод на апертурі щілини. Як приклад проектування представлено аналіз періодичних структур на базі P- та О-подібних щілинних резонаторів в уземлюючому шарі.

Радіочастотні резонанси у голові людини

Для сертифікації побутових радіопристроїв на відповідність гранично допустимим нормам випро­міню­вання використовують розрахунок поля у фантомі голови людини для визначення питомого коефіцієнту поглинання електромагнітної енергії. Ми припустили, що особливості побудови тканин голови можуть підтримувати специфічні резонанси і, таким чином, впливати на розподіл поля та, відпо­відно, на питомий коефіцієнт поглинання електро­магнітної енергії.

Identifying the elastic moduli of composite plates by using high-order theories

The study aims to predict elastic and damping properties of composite laminated plates from the measured mechanical characteristics. The elastic constants and damping properties of a laminated element are determined by using experimental data and the results of a multi level theoretical approach. Solution examples for particular problems are given. On the basis of static three-point bending tests, measured eigenfrequencies, and refined calculation schemes, the elastic properties of layered composite beams were identified.