еко-місто

Концепції раціонального землекористування

Мета. Концепція раціонального використання земель у розрізі сталого розвитку територій посідає найважливіше місце в сучасній моделі управління земельними ресурсами. У зв’язку з аграрним спрямуванням нашої держави є велика кількість публікацій, спрямованих на вирішення проблем раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, а на інші категорії земель звернуто менше уваги. З огляду на наявні особливості використання інших категорій земель, метою цієї публікації є формування концептуальних підходів до раціонального використання земель промисловості.