elastic modulus

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛА В ІНТЕРВАЛІ СКЛУВАННЯ

Здійснено спробу інтерпретувати структурні зміни скла в температурному інтервалі склування базуючись на дослідженні значень температурного коефіцієнта лінійного розширення (ТКЛР) системи Na2O-SiO2 і Na2O-СаО-SiO2. У більшості випадків, ТКЛР в цьому інтервалі стрибкоподібно змінює свою величину. Однак, для різних складів скла величина цього стрибка є різною, а в деяких випадках його немає зовсім.

Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей

Influence of different functional purpose additives complex on mechanical properties of light-weight plugging mortar was investigated. Prescriptions of expanding light-weight plugging mortars with usage of low reactive lime were made.

Деформативні характеристики безавтоклавного пінобетону для шарів дорожнього одягу

This paper is devoted to the results of deformation characteristics of concrete and reinforced foam concrete with fiber polypropylene fiber. Tests were carried out by the standard method and a method based on the values of equality elastic modulus of concrete in compression and tension using a chart based "stress-strain".