електродіаліз

Удосконалення адсорбційно-йонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод

Досліджено підвищення рівня екологічної безпеки гідросфери в результаті удосконалення адсорбційних процесів очищення стічних та шахтних вод від забруднень із застосуванням природних сорбентів та процесів знесолювання електродіалізом. Встановлені оптимальні параметри удосконалення процесів сорбції забруднень природними сорбентами. Механізм дифузії досліджений методом «кінетичної пам‘яті». Визначені ефективні коефіцієнти внутрішньої дифузії в процесі сорбції забруднень природними сорбентами.

Дослідження методів стабілізації сольового складу води систем зворотного водопостачання

Досліджено вплив певних інгібіторів корозії та мікробіоцидів в системах зворотного водопостачання на швидкість корозії конструкційних матеріалів. Показано, що застосування суміші водних розчинів фосфонатів цинку, спеціального полімерного дисперсанту та мікробіоцидів на основі сполук брому і четвертинних амонієвих солей забезпечує розчинення відкладень карбонату кальцію та швидкість корозії стальних матеріалів на мінімально можливому рівні. Запропоновано раціональні режими хімічного оброблення води в системах зворотного водопостачання, що приводять до підвищення надійності їх експлуатації.