електродноактивна речовина

Йонометричне визначення таніну у промисловій продукції

Досліджена реакція взаємодії катіонної комплексної частки танін-Ва2+ з гетерополіаніоном структури Кеггіна РМо12О403- спектрофотометричним методом. Отримані малорозчинні асоціати були використані як електродноактивні речовини в пластифікованих полівінілхлоридних мембранах йон-селективних електродів (ІСЕ), оборотних до органічної комплексної катіонної частки танін-Ва2+. На основі отриманих експериментальних даних була розроблена нова методика визначення таніну у промисловій продукції і екстракті кори дуба методом прямої потенціометрії з використанням розроблених ІСЕ.