електронне урядування

Проектування системи опрацювання звернень громадян до органів місцевої влади

Запропоновано нові підходи до організації взаємодії громадян з органами місцевої влади на основі систем опрацювання заявок користувачів. Докладно описано роботу інформаційної системи та подано структурну схему.

This article considers with a new approaches of interaction of citizens with local authorities based on users’ claims' processing system. In this work detailed description of the information system and its structure scheme are given.

Застосування блокчейн-технологій в публічному управлінні

Проаналізовано зарубіжний досвід використання блокчейн-технологій у сфері публічного управління та окреслено перспективи їх запровадження в Україні.

Аналіз особливостей побудови систем електронного урядування в Україні

The analysis of public policy of information society and e-governance. The prerequisites of e-government in Ukraine, and presented a model of public administration under the Information Society. The analysis of developmental stages of e-governance. These expected results of implementing e-government.