елементарний об’єм

Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing

На основі використання технологій тривимірного текстурування запропоновано метод візуалізації елементарних об’ємів коміркових моделей композиційних матеріалів, що на відміну від відомих підходів відображає композицію взаємно ортогональних площин текстурних перерізів, з можливістю обертання не текстури, а самого об’єкта. Це дає можливість краще деталізувати кінцеве зображення під час збереження відносної простоти обчислень.