енергетичні ресурси

Основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Визначено основні складові механізму державного регулювання сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу. Доведено, що в сучасних умовах, із урахуванням світового та національного розвитку, ринкові регулятори функціонування паливно-енергетичного комплексу обов’язково вміщують у собі елементи державного адміністрування. Виявлено основні структурні елементи механізму державного регулювання паливно-енергетичного комплексу. Визначено роль інвестиційної та інноваційної політики держави у забезпеченні умов сталого розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

Огляд інноваційних техноогій виробництва авіаційних палив

У статті висвітлено проблемні питання авіаційної промисловості, пов’язані з обмеженістю енергетичних ресурсів для виробництва авіаційних палив. Розглянуто основні екологічні проблеми, пов’язані з використанням традиційних палив для повітряно-реактивних двигунів. Представлено сучасні тенденції переходу від традиційних авіаційних палив до альтернативних. Розглянуто найбільш розповсюджені технології виробництва альтернативних палив та означено переваги використання біопалив.